Göteborg 031 - 309 53 00 info@tsi.se

Drift information

 


Microsoft 365 licens och säkerhet

Vid årsskiftet – den 31:a Dec. kommer Microsoft att genomföra förändring av deras Microsoft 365 licens och säkerhet för dig som användare. Detta kommer innebära att alla MS konton- användare får en modern autentisering och detta gäller samtliga användare världen över. För att läsa mer om förändringarna som Microsoft gör, klicka här för att bli dirigerad till en artikel på Microsofts hemsida.

Modern autentisering är ett samlingsbegrepp för Microsofts utökade säkerhetstjänster avseende skydd och tillgång till din data. I korta drag innebär förändringen att multifaktorsautentisering (Att du är rätt person som loggar in på ditt konto) krävs för att Microsoft 365-användare i en organisation ska få åtkomst till sina programvaror, antingen via tillfälliga engångskoder eller mobil app.

Organisationer- och användare som inte genomför denna förändring före årsskiftet kommer således inte längre åt sin e-post, molnlagring och övriga office program per den 1:e januari 2023.

Med anledning till detta ber vi Er nu kontakta oss på TSI AB omgående via drift@tsi.se. Vi kommer därav att planera- och genomföra en tidsbokning för konfiguration och övergång till modern autentisering, säkerhet för ditt MS365 konto. För att vi skall hinna med så måste denna återkoppling- bokning vara oss tillhanda redan den 22:e nov. för att hinna med samtliga konton.

OBS! Det här ansvaret ligger på Er, bokar ni inte tid innan senast angivna datum kan vi inte garantera att er organisation hinner genomföra övergången i tid.